Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Cardio Pharm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-018, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4 (dalej jako „Spółka”). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, odpowiedzi na Pana/Pani zapytania oraz zapewnienia z Panem/Panią kontaktu, także w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytania oraz zapewnienia z Panem/Panią kontaktu. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: sekretariat@cardiopharm.pl. Więcej informacji na temat m.in. celów przetwarzania Państwa danych osobowych oraz praw jakie Państwu przysługują można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI

* Korzystając z naszych stron i aplikacji internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności.


Wpisz wyszukiwaną frazę, następnie wciśnij ENTER